DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

DĖMESIO! UAB „Pakruojo vandentiekis“ skelbia akciją

UAB „Pakruojo vandentiekis“ skelbia akciją individualių namų gyventojams, kurie neteisėtai yra prisijungę prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų: geranoriškai prisipažinusiems apie neteisėtą prisijungimą UAB „Pakruojo vandentiekis“ netaikys jokių sankcijų, išsaugos anonimiškumą. Akcija vyksta iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Svarbu! Nelegaliais laikomi ir tie vartotojai, kurių geriamojo vandens apskaitos prietaisas yra sugedęs (neveikia) ir apie tai laiku nebuvo informuota UAB „Pakruojo vandentiekis“ (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis). Apskaitos prietaisas laikomas sugedusiu, kai yra užšalęs, apsemtas vandens, taip pat toks, kurio pažeista ar nuplėšta plomba, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės vandens apskaitos prietaiso sparnuotei stabdyti norint sumažinti apskaitos prietaiso  rodmenis (apskaitos prietaisas įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas apskaitos prietaiso korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas).

Dėl paviršinių nuotekų tinklo prijungimo prie buitinių nuotekų tinklo!

Vykdant buitinių nuotekų surinkimo tinklų eksploataciją ir priežiūrą, randama paviršinių (lietaus) ir drenažinių tinklų prijungimo atvejų į buitinių nuotekų surinkimo tinklus, o tai prieštarauja Lietuvoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatomis. UAB „Pakruojo vandentiekis“ primena, kad paviršinių nuotekų tinklo pajungimas į buitinių nuotekų tinklą yra griežtai draudžiamas. Bendrovė turi galimybę nustatyti neteisėtus paviršinių nuotekų prisijungimo prie buitinių nuotekų tinklų atvejus: vamzdynai tikrinami dūmus generuojančiu įrenginiu. Pasirinktos gatvės atkarpoje dūmai ventiliatoriumi pučiami į nuotekų tinklą, šie sklaidosi vamzdyne ir kyla pro atviras angas (šulinių liukus, paviršinių nuotekų groteles, namų lietvamzdžius). Aptikus buitinių nuotekų tinklus prijungtus prie paviršinių (lietaus) tinklų, namo savininkui bus surašomas pažeidimo aktas ir taikomos poveikio priemonės. Visi neteisėtai prisijungę bus atleisti nuo baudų mokėjimo, jeigu iki 2022 m. rugsėjo 30 d. pašalins pažeidimus ir apie tai informuos UAB „Pakruojo vandentiekis“.

Svarbu žinoti! Pasibaigus šiai akcijai, po 2022 m. rugsėjo 30 d., visų nustatytų nelegalių vartotojų laukia administracinė atsakomybė ir baudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 332 ir 589 str. bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatytus skaičiavimus.

Kaip elgtis, jeigu turite tokią problemą? Atvykite į UAB „Pakruojo vandentiekis“, Pramonės g. 1, Pakruojis. Kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją Laimą Bernotienę, tel. (8 421) 61 227, mob. tel. 8 652 66 918.

UAB „Pakruojo vandentiekis“ informacija