DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2017 M.

KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Pelno nuostolio ataskaita

Balanso-forma

aiškinamasis raštas