DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

INFORMACIJA DĖL PASIKEITUSIŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ

         Informuojame, kad Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-47 patvirtino naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas (toliau – paslaugų kainos).

         Gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas bute paslaugų kaina – 3,67 Eur/m3 su PVM, pardavimo kaina – 1,85 Eur butui per mėn. su PVM.

       Gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas individualiame name paslaugų kaina – 3,67 Eur/m3 su PVM, pardavimo kaina – 1,38 Eur apskaitos prietaisui per mėn. su PVM.

         Abonentams, atsiskaitantiems už paslaugas, paslaugų kaina – 3,73 Eur/m3 su PVM, pardavimo kaina nustatyta pagal diferencijavimo principus.

        Pažymime, kad paslaugų kainos nustatomos vienerių metų laikotarpiui. Paslaugų kaina nustatoma šioms veikloms: geriamojo vandens tiekimui, nuotekų tvarkymui ir pardavimui. Pardavimo kainoje yra paskaičiuotos šalto vandens skaitiklių įrengimo, metrologinės patikros, remonto ir kitos išlaidos, susijusios su klientų aptarnavimu, sąskaitų išrašymu.

        Paslaugų kainos įsigalios nuo 2021 m. balandžio 1 d. Informacija apie paslaugų kainas yra skelbiama UAB „Pakruojo vandentiekis“ tinklapyje: www.vandentiekis.com; Pakruojo rajono savivaldybės tinklapyje: www.pakruojis.lt.

 

 

UAB „Pakruojo vandentiekis“ administracija