DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

INFORMACIJA VARTOTOJAMS, KURIE UŽ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR /ARBA NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGĄ ATSISKAITO PAGAL PAKRUOJO R. SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINTAS NORMAS

INFORMACIJA VARTOTOJAMS, KURIE UŽ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR /ARBA NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGĄ ATSISKAITO PAGAL PAKRUOJO R. SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINTAS NORMAS

                      Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ 54 punktu, keičiasi vartotojų, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens prietaisų atsiskaitymas. Už patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojas atsiskaito pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį, kub. metrais vienam gyventojui. Vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja UAB „Pakruojo vandentiekis“ kiekvienais metais iki vasario 1 d.

         2016 metams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. metrais vienam gyventojui yra – 2,32 m³/mėn.

                      Informuojame, kad nuo 2016 m. vasario 1 d. vartotojams, kurie neturi apskaitos prietaisų, sunaudotas geriamojo vandens kiekis ir (arba) pašalintų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas vadovaujantis šio nutarimo 54 punktu.

                      Dėl papildomos informacijos vartotojai gali kreiptis į UAB „Pakruojo vandentiekis“ abonentų skyrių tel. 61 228.