DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Linksmučių kaimo gyventojai jau gauna kokybišką geriamąjį vandenį

Linksmučių kaimo gyventojai jau gauna kokybišką geriamąjį vandenį

Įgyvendinus projektą „Linksmučių kaimo vandentiekio tinklų prijungimas prie Pakruojo miesto vandentiekio tinklų“, pasiektas projekto tikslas – pagerinti Linksmučių kaimo gyventojų buitį, suteikiant galimybę naudotis centralizuotai tiekiamu geros kokybės vandeniu; įvykdytas uždavinys – užtikrinti Linksmučių kaimo gyventojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės atitiktį Lietuvos higienos normoms.

Centralizuota vandentiekio sistema naudojasi 70 proc. Linksmučių kaimo gyventojų. Iki projekto įgyvendinimo gyventojams buvo tiekiamas geležingas, drumstas, turintis nemalonų kvapą, netinkamą spalvą vanduo, viršijęs Higienos normos HN24:2017 nustatytus indikatorinius rodiklius.

Projekto įgyvendinimui skirtos Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 98 316,13 Eur. Statybos darbus atliko MB „Lairent“. Projekto vykdytojas – UAB „Pakruojo vandentiekis“.