DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Padėka

           Gerus darbus dauguma žmonių daro tyliai. Tačiau mes norėtume pasidžiaugti ir nuoširdžiai padėkoti tekstilės bendrovės „Omniteksas“ akcininkui Vydui Damalakui už UAB „Pakruojo vandentiekis“ Šv. Kalėdų proga padovanotas dvi Trispalves. Dėkojame ir šios įmonės siuvėjams už kokybiškai ir profesionaliai taisomas vėliavas, kabančias ant vandentiekio bokšto.

           Visam kolektyvui linkime puikių idėjų, prasmingų darbų, reikšmingų pasiekimų, geriausios sveikatos ir asmeninės laimės.

 

 

UAB „Pakruojo vandentiekis“ kolektyvo vardu

Direktorius Stasys Tamulionis