DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Paruoškite vandens apskaitos mazgus šalčiams

Prasidėjus šaltajam periodui UAB “Pakruojo vandentiekis“ specialistai prašo individualių namų šeimininkų, įmonių vadovų, namų valdų administratorių apžiūrėti ir įvertinti, ar pakankamai apšiltinti vandens apskaitos mazgai.

Patalpose, kur įrengtas vandens apskaitos mazgas, temperatūra neturi būti žemesnė nei +5 C°. Priešingu atveju, vidaus vamzdynuose ir skaitiklyje esantis vanduo gali užšalti. Tipinės užšalimo pasekmės: vandens tiekimo pertrūkiai ir skaitiklių sugadinimas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 “Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo” 9.7 punktu ir jų 2011 m. gruodžio 23 d. pakeitimo Nr. D1-1011 16¹ punktu, geriamojo vandens vartotojai užtikrina ir atsako už geriamojo vandens naudojimo įrenginių taip pat ir vandens apskaitos mazgo priežiūros reikalavimų vykdymą.  Sumokėti už tokio lygio avarijų likvidavimą ir sugadintus skaitiklius turi patalpų savininkas.

Siekdama apsaugoti vartotojus nuo nepatogumų bei nuostolių, UAB “Pakruojo vandentiekis“ primena, kaip tinkamai pasiruošti žiemai, ir rekomenduoja:

 

UAB „Pakruojo vandentiekis“ administracija