DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI NAUJAS PROJEKTAS

2014 m. gegužės 26 d. UAB „Pakruojo vandentiekis“ pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pakruojo rajone (Pakruojyje, Klovainiuose, Sigutėnuose, Linkuvoje)“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-034 biudžeto lėšų naudojimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Bendra projekto vertė – 5.149.876,60 Lt. Projektą įgyvendina UAB „Pakruojo vandentiekis“.

Projekto tikslas – viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Pakruojo rajono Pakruojo ir Linkuvos miestuose, Klovainių miestelyje, Sigutėnų kaime.

Projekto esmė – vandentvarkos infrastruktūros gerinimas Pakruojo rajone. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša.

Projekto uždavinys – išplėsti vandens tiekimo r nuotekų tvarkymo sistemą, padidinti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungtų gyventojų skaičių Pakruojo rajone. Numatoma pakloti 8,83 km vandentiekio tinklų, 8,72 km nuotekų tinklų. Suteikta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų – 435 gyventojams ir 189 būstams, prie vandentiekio tinklų – 522 gyventojams ir 227 būstams.

2013 m. rugsėjo 4 d. buvo pasirašyta Rangos sutartis SS-13-44 „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pakruojo rajone (Pakruojyje, Klovainiuose, Sigutėnuose, Linkuvoje)“ Pakruojo m., Klovainių mstl., Sigutėnų k., Linkuvos m., nuotekų ir vandentiekio tinklų projektavimas ir statybos darbai“ tarp Pakruojo rajono savivaldybės (perkančioji organizacija), UAB „Pakruojo vandentiekis“ (užsakovas), UAB „Plungės lagūna“ (rangovas). Sutarties suma: 4.917.876,60Lt (be PVM).

Įgyvendinant projektą jau pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai Sigutėnų k., pradėti darbai Klovainių mstl. ir Pakruojo mieste.

Darbų baigimo laikas – 2015-07-31.