DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Titonių kaimo gyventojų žiniai

       Informuojame, kad Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 27 d.  įsakymu Nr. AV-143 leista laikinai iki 2023 m. gruodžio 31 d. tiekti Titonių kaimo gyventojams geriamąjį vandenį nukrypstant nuo Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“  nurodytų geriamojo vandens indikatorinių rodiklių (bendroji geležis, drumstumas, spalva, kvapas, skonis).

 

 

UAB „Pakruojo vandentiekis“ administracija