DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Asmens sutikimas dėl duomenų tvarkymo

Telefoninių pokalbių įrašų duomenų tvarkymo taisyklės

Pranešimas vartotojams