DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymo politika

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys