DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. +370 421 61 229  

 Mob. tel. +370 652 72337

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

 

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE”Sėkmingai baigiame įgyvendinti investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0004. Projektas finansuotas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto vertė 1 470 376,21 Eur. Apie 78 proc. projekto išlaidų finansuota ES struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.

Projektas inicijuotas siekiant spręsti šias vandentvarkos problemas Pakruojo rajone: dalis Rozalimo mstl. gyventojų neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos ir gauti viešai teikiamas kokybiškas paslaugas, nes tinklų infrastruktūra nebuvo pakankamai išvystyta. Centralizuotos paslaugos buvo teikiamos tik rytinėje ir šiaurinėje Rozalimo miestelio dalyse. Gyventojai, kurie neturėjo galimybės naudotis viešosiomis paslaugomis savarankiškai sprendė geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą: naudojo šachtinių  šulinių vandenį, kuris dažniausiai yra nesaugus vartoti, nes yra užterštas nitratų, nitritų ar bakterijų. Gyventojai  naudojosi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, t. y. įsirengtomis nuotekų kaupimo – išgriebimo talpomis, individualiais valymo įrenginiais, kurie teršė aplinką dėl nesandarumo ar neefektyvaus veikimo.  Taip pat, Rozalimo miestelio vandenvietėje išgaunamas požeminis vanduo neatitiko geriamojo vandens kokybės pagal geležies, amonio ir drumstumo parametrus.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įvykdytos šios veiklos:

Bendrai projektu siekiama – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pakruojo rajono savivaldybėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2015 – 2021 m.

Norime pasidžiaugti, kad Rozalimo gyventojai, kuriems buvo sudarytos galimybės, aktyviai teikė prašymus bei jungėsi prie naujai paklotų tinklų. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis jau naudojasi dauguma miestelio gyventojų.

Įgyvendinus projektą, Rozalimo gyventojams yra užtikrintas būtinųjų viešųjų paslaugų prieinamumas. Yra sudarytos sąlygos gyvenamosios aplinkos kokybei gerinti. Padidinus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų patikimumą ir kokybę, siekiamame užtikrinti ilgalaikį teigiamą poveikį žmonių sveikatai.