DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Darbo užmokestis

UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymų ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2017 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 m. IV ktv.
1. Administracijos vadovai 1156 EUR 1350 EUR
2. Buhalterės 526 EUR 648 EUR
3. Abonentų aptarnavimo personalas 522 EUR 608 EUR
4. Inžinierinis-techninis personalas 762 EUR 901 EUR
5. Šaltkalviai-remontininkai 653 EUR 686 EUR
6. Suvirintojai-šaltkalviai 733 EUR 840 EUR
7. Operatoriai 568 EUR 724 EUR
8. Dispečeriai 564 EUR 639 EUR