DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Darbo užmokestis

UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymų ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2022 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. I ktv.
1. Administracijos vadovai 2543 EUR 2697 EUR
2. Buhalterės 1154 EUR 1180 EUR
3. Abonentų aptarnavimo personalas 922 EUR 971 EUR
4. Inžinierinis-techninis personalas 1558 EUR 1341 EUR
5. Šaltkalviai-remontininkai 1263 EUR 1363 EUR
6. Suvirintojai-šaltkalviai 1528 EUR 1566 EUR
7. Operatoriai 1047 EUR 1329 EUR
8. Dispečeriai 1126 EUR 1221 EUR