DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Darbo užmokestis

UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymų ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. III ktv.
1. Administracijos vadovai 1938 EUR 2228 EUR
2. Buhalterės 915 EUR 1072 EUR
3. Abonentų aptarnavimo personalas 844 EUR 891 EUR
4. Inžinierinis-techninis personalas 1258 EUR 1383 EUR
5. Šaltkalviai-remontininkai 1028 EUR 1085 EUR
6. Suvirintojai-šaltkalviai 1241 EUR 1259 EUR
7. Operatoriai 1014 EUR 1047 EUR
8. Dispečeriai 1016 EUR 1125 EUR