DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Darbo užmokestis

UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymų ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2019 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. I ktv.
1. Administracijos vadovai 1874 EUR 1825EUR
2. Buhalterės 868 EUR 918 EUR
3. Abonentų aptarnavimo personalas 793 EUR 736 EUR
4. Inžinierinis-techninis personalas 1185 EUR 1233 EUR
5. Šaltkalviai-remontininkai 956 EUR 1047 EUR
6. Suvirintojai-šaltkalviai 1197 EUR 1161 EUR
7. Operatoriai 843 EUR 940 EUR
8. Dispečeriai 865 EUR 985 EUR