DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Darbo užmokestis

UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymų ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2018 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019 m. I ktv.
1. Administracijos vadovai 1711 EUR 1789 EUR
2. Buhalterės 794 EUR 835 EUR
3. Abonentų aptarnavimo personalas 746 EUR 762 EUR
4. Inžinierinis-techninis personalas 1020 EUR 1151 EUR
5. Šaltkalviai-remontininkai 858 EUR 900 EUR
6. Suvirintojai-šaltkalviai 954 EUR 1029 EUR
7. Operatoriai 695 EUR 932 EUR
8. Dispečeriai 793 EUR 794 EUR