DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Darbo užmokestis

UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymų ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2019 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. III ktv.
1. Administracijos vadovai 1874 EUR 2020 EUR
2. Buhalterės 868 EUR 935 EUR
3. Abonentų aptarnavimo personalas 793 EUR 836 EUR
4. Inžinierinis-techninis personalas 1185 EUR 1319 EUR
5. Šaltkalviai-remontininkai 956 EUR 1067 EUR
6. Suvirintojai-šaltkalviai 1197 EUR 1394 EUR
7. Operatoriai 843 EUR 1025 EUR
8. Dispečeriai 865 EUR 1033 EUR