DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Darbo užmokestis

UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų atlyginimai

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymų ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. UAB „Pakruojo vandentiekis“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2021 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. I ktv.
1. Administracijos vadovai 2319 EUR 2441 EUR
2. Buhalterės 1047 EUR 1153 EUR
3. Abonentų aptarnavimo personalas 910 EUR 906 EUR
4. Inžinierinis-techninis personalas 1425 EUR 1482 EUR
5. Šaltkalviai-remontininkai 1140 EUR 1287 EUR
6. Suvirintojai-šaltkalviai 1429 EUR 1488 EUR
7. Operatoriai 835 EUR 867EUR
8. Dispečeriai 1066 EUR 1135 EUR