DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Draudelių k. sėkmingai įgyvendintas projektas

UAB „Pakruojo vandentiekis“ sėkmingai įgyvendino projektą „Draudelių kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“, kurio metu buvo rekonstruoti Sodų g.,  Aušros g. vandentiekio tinklai ir pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai.

 Atlikti vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbai leis ženkliai sumažinti vandentiekio tinklų avarijas ir patiriamus vandens nuostolius.

Draudelių kaime gyventojams buvo tiekiamas geriamasis vanduo, kuriame bendrosios geležies kiekis beveik 16 kartų viršydavo nustatytą maksimalią higienos normos vertę. Taip pat buvo viršijami drumstumo rodikliai. Be vandens gerinimų įrenginių, jokių kitų galimybių pašalinti bendrąją geležį, drumstumą iš geriamojo vandens, nėra. Todėl pastačius vandens gerinimo įrenginius pradėtas tiekti kokybiškas geriamasis vanduo. Vanduo atitinka higienos normose nustatytus reikalavimus.

Projekto vertė – 71.058,52 Eur. Finansavimo šaltiniai:

 Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir valstybės biudžeto lėšos – 44.672 Eur.,

Pakruojo r. savivaldybės biudžeto lėšos – 11.168 Eur.

UAB „Pakruojo vandentiekis“ lėšos – 15.218,52 Eur.