DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. +370 421 61 229  

 Mob. tel. +370 652 72337

Kokybiškas geriamasis vanduo Medikonių kaimo gyventojams

UAB „Pakruojo vandentiekis“ įgyvendina projektą „Medikonių kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“, kurio metu bus rekonstruoti Medikonių k. Miškadvario g. tinklai ir pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai.

 Atlikus vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbus bus užtikrintas vandens tiekimas Miškadvario gatvės gyventojams, ženkliai sumažės vandentiekio tinklų avarijos ir patiriami vandens nuostoliai.

Medikonių kaime gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo, kuriame bendrosios geležies kiekis 13 kartų viršija nustatytą maksimalią higienos normoje vertę. Taip pat viršijami drumstumo rodikliai. Be vandens gerinimų įrenginių, jokių kitų galimybių pašalinti bendrąją geležį, drumstumą iš geriamojo vandens, nėra. Todėl pastačius vandens gerinimo įrenginius bus užtikrintas kokybiško geriamojo vandens tiekimas. Vanduo atitiks higienos normose nustatytus reikalavimus

Projekto vertė – 71200,33 Eur. Finansavimo šaltiniai:

 Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 39.407,70 Eur.,

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6.954,30 Eur.

Pakruojo r. savivaldybės biudžeto lėšos – 11.590,65 Eur.

UAB „Pakruojo vandentiekis“ – 12.357,08 Eur. ( susigrąžinta PVM suma)