DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Valdymas

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo vandentiekis“ yra juridinio asmens teisę turinti įmonė, įregistruota Lietuvos Respublikos rejestro įstatymo nustatyta tvarka. Įmonė savo veiklą vykdo, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymu, kitais LR galiojančiais norminiais aktais bei bendrovės įstatais. UAB „Pakruojo vandentiekis“ turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas – Pakruojo rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės valdymo organai: visuotinas akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba ir bendrovės vadovas (direktorius).

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-15 įsakymu Nr. AV-373 valdybą sudaro:

Daiva Buzienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus vedėja; Marius Senulis –   Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; Ingrida Kosteckienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja; Gintaras Makauskas – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjas; Stasys Tamulionis – UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktorius.