DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. +370 421 61 229  

 Mob. tel. +370 652 72337

Valdymas

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo vandentiekis“ yra juridinio asmens teisę turinti įmonė, įregistruota Lietuvos Respublikos rejestro įstatymo nustatyta tvarka. Įmonė savo veiklą vykdo, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymu, kitais LR galiojančiais norminiais aktais bei bendrovės įstatais. UAB „Pakruojo vandentiekis“ turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas – Pakruojo rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės valdymo organai: visuotinas akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas (direktorius).