DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Vandens kainos gyventojams

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTYS:

sutartis su individualių namų vartotojais

sutartis su daugiabučių namų vartotojais

Nuotekų šalinimo sutartis

 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos gyventojams, kurios įsigalioja nuo 2020 m. vasario 1 d.

 

Paslauga/klientai Kaina (be PVM) EUR Kaina (su PVM) EUR  
1. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, individualiame gyvename name, iš šio skaičiaus: 2,84 EUR/m³ 3,44 EUR/m³  
       1.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,19 EUR/m³ 1,44 EUR/m³  
       1.2. Nuotekų tvarkymo 1,65 EUR/m³ 2,00 EUR/m³  
2. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, kurie atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį, iš šio skaičiaus: 2,79 EUR/m³ 3,38 EUR/m³  
       2.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,16 EUR/m³ 1,40 EUR/m³  
       2.2. Nuotekų tvarkymo 1,63 EUR/m³ 1,97 EUR/m³  
3. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina butuose 1,53 EUR butui per mėn. 1,85 EUR butui per mėn.  
4.  Gyventojų aptarnavimo kaina butuose, kai nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso 0,88 EUR butui per mėn. 1,06 EUR butui per mėn.  
 5. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina gyventojams butuose, kurie atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį 3,58 EUR namui per mėn. 4,33 EUR namui per mėn.  
 6. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina gyventojams individualiuose gyvenamuosiuose namuose 1,14 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 1,38 EUR apskaitos prietaisui per mėn.  
7. Gyventojų aptarnavimo kaina individualiuose gyvenamuosiuose namuose, kai nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso 0,65 EUR namui per mėn. 0,79 EUR namui per mėn.

 

8. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 1m3 6,39 EUR/m³ 7,73 EUR/m³

 

8.1. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 2m3 12,78 EUR 15,46 EUR

 

8.2. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 3m3 19,17 EUR 23,20 EUR

 

8.3.  Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 4m3 25,56 EUR 30,93 EUR

 

8.4. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 5m3 31,95 EUR 38,66 EUR

 

8.5. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 6m3 38,34 EUR 46,39 EUR

 

8.6. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 7m3 44,73 EUR 54,12 EUR

 

8.7. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 8m3 51,12 EUR 61,86 EUR

 

8.8. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 9m3 57,51 EUR 69,59 EUR

 

8.9. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 10m3 63,90 EUR 77,32 EUR

 

8.10. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 3,75m3 23,97 EUR 29,00 EUR

 

Pardavimo kaina – tai yra apskaitos prietaiso pastatymo, priežiūros, remonto ir abonentinės tarnybos išlaidos.
Įmonė už šią kainą turi įrengti apskaitos prietaisą, jį prižiūrėti, atlikti metrologinę patikrą, tikrinti rodmenis, išrašyti sąskaitas.

2018-04-26 TARYBOS SPRENDIMAS Nr. T-128 DĖL KAINŲ NUSTATYMO

2019-12-19 TARYBOS SPRENDIMAS T-304 DĖL KAINŲ