DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Vandens kainos gyventojams

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTYS:

sutartis su daugiabučių namų vartotojais

sutartis su individualių namų vartotojais

 nuotekų šalinimo sutartis

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos gyventojams, kurios galioja nuo 2021 balandžio 1 d.

 

Paslauga/klientai Kaina (be PVM) EUR   Kaina (su PVM) EUR
1. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, individualiame gyvename name, iš šio skaičiaus: 3,03 EUR/m³   3,67 EUR/m³
       1.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,27 EUR/m³   1,54 EUR/m³
       1.2. Nuotekų tvarkymo 1,76 EUR/m³   2,13 EUR/m³
2. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, kurie atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį, iš šio skaičiaus: 2,98 EUR/m³   3,61 EUR/m³
       2.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,24 EUR/m³   1,50 EUR/m³
       2.2. Nuotekų tvarkymo 1,74 EUR/m³   2,11 EUR/m³
3. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina butuose 1,53 EUR butui per mėn.   1,85 EUR butui per mėn.
4.  Gyventojų aptarnavimo kaina butuose, kai nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso 0,88 EUR butui per mėn.   1,06 EUR butui per mėn.
 5. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina gyventojams butuose, kurie atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį 3,58 EUR namui per mėn.   4,33 EUR namui per mėn.
 6. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina gyventojams individualiuose gyvenamuosiuose namuose 1,14 EUR apskaitos prietaisui per mėn.   1,38 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
7. Gyventojų aptarnavimo kaina individualiuose gyvenamuosiuose namuose, kai nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso 0,65 EUR namui per mėn.  

0,79 EUR namui per mėn.

Pardavimo kaina – tai yra apskaitos prietaiso pastatymo, priežiūros, remonto ir abonentinės tarnybos išlaidos.
Įmonė už šią kainą turi įrengti apskaitos prietaisą, jį prižiūrėti, atlikti metrologinę patikrą, tikrinti rodmenis, išrašyti sąskaitas.

2019-12-19 TARYBOS SPRENDIMAS T-304 DĖL KAINŲ NUSTATYMO

2021-02-25 TARYBOS SPRENDIMAS NR. T-47 DĖL KAINŲ NUSTATYMO