DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Vandens kainos gyventojams

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTYS:

sutartis su individualių namų vartotojais

sutartis su daugiabučių namų vartotojais

Nuotekų šalinimo sutartis

 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos gyventojams, kurios įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d.

 

Paslauga/klientai Kaina (be PVM) EUR Kaina (su PVM) EUR  
1. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, individualiame gyvename name, iš šio skaičiaus: 3,03 EUR/m³ 3,67 EUR/m³  
       1.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,14 EUR/m³ 1,38 EUR/m³  
       1.2. Nuotekų tvarkymo 1,89 EUR/m³ 2,29 EUR/m³  
2. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, kurie atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį, iš šio skaičiaus: 2,98 EUR/m³ 3,61 EUR/m³  
       2.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,11 EUR/m³ 1,34 EUR/m³  
       2.2. Nuotekų tvarkymo 1,87 EUR/m³ 2,27 EUR/m³  
3. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina butuose 1,39 EUR butui per mėn. 1,68 EUR butui per mėn.  
4.  Gyventojų aptarnavimo kaina butuose, kai nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso 0,80 EUR butui per mėn. 0,97 EUR butui per mėn.  
 5. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina gyventojams butuose, kurie atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį 3,25 EUR namui per mėn. 3,93 EUR namui per mėn.  
 6. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina gyventojams individualiuose gyvenamuosiuose namuose 1,03 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 1,25 EUR apskaitos prietaisui per mėn.  
7. Gyventojų aptarnavimo kaina individualiuose gyvenamuosiuose namuose, kai nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso 0,59 EUR namui per mėn. 0,71 EUR namui per mėn.

 

8. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 1m3 5,99 EUR/m³ 7,25 EUR/m³

 

8.1. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 2m3 11,98 EUR 14,50 EUR

 

8.2. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 3m3 17,97 EUR 21,74 EUR

 

8.3.  Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 4m3 23,96 EUR 28,99 EUR

 

8.4. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 5m3 29,95 EUR 36,24 EUR

 

8.5. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 6m3 35,94 EUR 43,49 EUR

 

8.6. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 7m3 41,93 EUR 50,74 EUR

 

8.7. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 8m3 47,92 EUR 57,98 EUR

 

8.8. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 9m3 53,91 EUR 65,23 EUR

 

8.9. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 10m3 59,90 EUR 72,48 EUR

 

8.10. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis 3,75m3 22,46 EUR 27,18 EUR

 

Pardavimo kaina – tai yra apskaitos prietaiso pastatymo, priežiūros, remonto ir abonentinės tarnybos išlaidos.
Įmonė už šią kainą turi įrengti apskaitos prietaisą, jį prižiūrėti, atlikti metrologinę patikrą, tikrinti rodmenis, išrašyti sąskaitas.

2018-04-26 TARYBOS SPRENDIMAS Nr. T-128 DĖL KAINŲ NUSTATYMO