DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Vandens kainos įmonėms

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTYS:

sutartis su abonentais, neišleidžiančiais gamybinių nuotekų

sutartis su abonentais, išleidžiančiais gamybines nuotekas

 nuotekų šalinimo sutartis

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas įmonėms, kurios galioja iki 2023 m. kovo 1 d. žiūrėti  2021-02-25 

pagal Tarybos sprendimą T-47 Dėl kainų nustatymo

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įmonėms, kurios įsigalioja nuo 2023 m. kovo 1 d.

 

Paslauga/klientai Kaina (be PVM) EUR Kaina (su PVM) EUR
1. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, iš to skaičiaus: 4,36 EUR/m³ 5,28 EUR/m³,
       1.1. Geriamojo vandens tiekimo 2,04 EUR/m³ 2,47 EUR/m³
       1.2. Nuotekų tvarkymo 2,32 EUR/m³ 2,81 EUR/m³
2. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį, patalpoms šildyti ir  karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, iš šio skaičiaus: 4,24 EUR/m³ 5,13 EUR/m³
       2.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,92 EUR/m³ 2,32 EUR/m³
       2.2. Nuotekų tvarkymo 2,32 EUR/m³ 2,81 EUR/m³
3. Paviršinių nuotekų tvarkymo bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas 0,12 EUR/m³ 0,15 EUR/m³
4. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,070 EUR/m³ 0,085 EUR/m³
5. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,019 EUR/m³ 0,023 EUR/m³
6. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,008 EUR/m³ 0,010 EUR/m³
7. Nuotekų valymo kainą už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,004 EUR/m³ 0,005 EUR/m³
8. Pardavimo kaina abonentams, pagal nustatytus diferencijavimo principus x x
       8.1. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 15 1,00 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 1,21 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       8.2. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 20 1,49 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 1,80 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       8.3. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 25 5,34 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 6,46 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       8.4. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 32 5,99 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 7,25 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       8.5. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 40  6,76 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 8,18 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       8.6  kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 50 ir didesnis 9,61 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 11,63 EUR apskaitos prietaisui per mėn.

2019-12-19 TARYBOS SPRENDIMAS NR. T-304 DĖL KAINŲ NUSTATYMO

2021-02-25 TARYBOS SPRENDIMAS NR. T-47 DĖL KAINŲ NUSTATYMO

1 – 7 punktai – nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos kainos yra nustatytos 2023 m. sausio 27 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-92

8 punktas – nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos kainos yra patvirtintos 2023 m. sausio 26 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-2023/1