DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Vandens kainos įmonėms

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTYS:

sutartis su abonentais, išleidžiančiais gamybines nuotekas

sutartis su abonentais, neišleidžiančiais gamybinių nuotekų

Nuotekų šalinimo sutartis

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įmonėms, kurios įsigalioja nuo 2021 m. balandžio 1 d.

 

Paslauga/klientai Kaina (be PVM) EUR Kaina (su PVM) EUR
1. Abonentams bei abonentams, perkantiems vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti, iš šio skaičiaus: 3,08 EUR/m³ 3,73 EUR/m³
       1.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,34 EUR/m³ 1,62 EUR/m³
       1.2. Nuotekų tvarkymo 1,74 EUR/m³ 2,11 EUR/m³
2. Abonentams, perkantiems vandenį, patalpoms šildyti, kuris teikiamas vartotojams ir abonentams, bei skirtą karštam vandeniui ruošti, kuris teikiamas vartotojams, iš šio skaičiaus: 2,98 EUR/m³ 3,61 EUR/m³
       2.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,24 EUR/m³ 1,50 EUR/m³
       2.2. Nuotekų tvarkymo 1,74 EUR/m³ 2,11 EUR/m³
3. Vidutinė apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams 1,79 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 2,17 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
4. Pardavimo kaina, pagal nustatytus diferencijavimo principus x x
       4.1. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 15 1,20 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 1,45 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       4.2. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 20 1,73 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 2,09 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       4.3. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 25 6,32 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 7,65 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       4.4. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 32 6,51 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 7,88 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       4.5. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 40 ir didesnis 9,97 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 12,06 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
5. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,021 EUR/m³ 0,025 EUR/m³
6. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,008 EUR/m³ 0,0097 EUR/m³
7. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,005 EUR/m³ 0,0061 EUR/m³
8. Nuotekų valymo kainą už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,010 EUR/m³ 0,0121 EUR/m³

2019-12-19 TARYBOS SPRENDIMAS NR. T-304 DĖL KAINŲ NUSTATYMO

2021-02-25 TARYBOS SPRENDIMAS NR. T-47 DĖL KAINŲ NUSTATYMO