DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Vandens kainos įmonėms

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTYS:

sutartis su abonentais išleidžiančiais gamybines nuotekas

sutartis su abonentais neišleidžiančiais gamybinių nuotekų

Nuotekų šalinimo sutartis

 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įmonėms, kurios įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d.

 

Paslauga/klientai Kaina (be PVM) EUR Kaina (su PVM) EUR
1. Abonentams, bei abonentams perkantiems vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti, kuris teikiamas abonentams, iš šio skaičiaus: 3,08 EUR/m³ 3,73 EUR/m³
       1.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,21EUR/m³ 1,46 EUR/m³
       1.2. Nuotekų tvarkymo 1,87 EUR/m³ 2,27 EUR/m³
2. Abonentams, perkantiems vandenį, patalpoms šildyti, kuris teikiamas vartotojams ir abonentams, bei skirtą karštam vandeniui ruošti, kuris teikiamas vartotojams, iš šio skaičiaus: 2,98 EUR/m³ 3,61 EUR/m³
       2.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,11 EUR/m³ 1,34 EUR/m³
       2.2. Nuotekų tvarkymo 1,87 EUR/m³ 2,27 EUR/m³
3. Vidutinė apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams 1,62 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 1,96 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
4. Pardavimo kaina, pagal nustatytus diferencijavimo principus x x
       4.1. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 15 1,08 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 1,31 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       4.2. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 20 1,57 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 1,90EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       4.3. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 25 6,26 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 7,57 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       4.4. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 32 6,26 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 7,57 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       4.5. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 40 ir didesnis 8,28 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 10,02 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
5. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,021 EUR/m³ 0,025 EUR/m³
6. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,008 EUR/m³ 0,0097 EUR/m³
7. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,005 EUR/m³ 0,0061 EUR/m³
8. Nuotekų valymo kainą už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,010 EUR/m³ 0,0121 EUR/m³

2018-04-26 TARYBOS SPRENDIMAS Nr. T-128 DĖL KAINŲ NUSTATYMO