DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Vandens kainos įmonėms

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTYS:

sutartis su abonentais, neišleidžiančiais gamybinių nuotekų

sutartis su abonentais, išleidžiančiais gamybines nuotekas

 nuotekų šalinimo sutartis

 paviršinių nuotekų tvarkymo sutartis

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įmonėms, kurios įsigalioja nuo 2023 m. kovo 1 d.

 

Paslauga/klientai Kaina (be PVM) EUR Kaina (su PVM) EUR
1. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, iš to skaičiaus: 4,36 EUR/m³ 5,28 EUR/m³,
       1.1. Geriamojo vandens tiekimo 2,04 EUR/m³ 2,47 EUR/m³
       1.2. Nuotekų tvarkymo 2,32 EUR/m³ 2,81 EUR/m³
2. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį, patalpoms šildyti ir  karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, iš šio skaičiaus: 4,24 EUR/m³ 5,13 EUR/m³
       2.1. Geriamojo vandens tiekimo 1,92 EUR/m³ 2,32 EUR/m³
       2.2. Nuotekų tvarkymo 2,32 EUR/m³ 2,81 EUR/m³
3. Paviršinių nuotekų tvarkymo bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas 0,12 EUR/m³ 0,15 EUR/m³
4. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,070 EUR/m³ 0,085 EUR/m³
5. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,019 EUR/m³ 0,023 EUR/m³
6. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,008 EUR/m³ 0,010 EUR/m³
7. Nuotekų valymo kainą už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,004 EUR/m³ 0,005 EUR/m³
8. Pardavimo kaina abonentams, pagal nustatytus diferencijavimo principus x x
       8.1. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 15 1,00 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 1,21 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       8.2. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 20 1,49 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 1,80 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       8.3. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 25 5,34 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 6,46 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       8.4. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 32 5,99 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 7,25 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       8.5. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 40  6,76 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 8,18 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
       8.6  kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 50 ir didesnis 9,61 EUR apskaitos prietaisui per mėn. 11,63 EUR apskaitos prietaisui per mėn.

 

1 – 7 punktai – nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos kainos yra nustatytos 2023 m. sausio 27 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-92

8 punktas – nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos kainos yra patvirtintos 2023 m. sausio 26 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-2023/1

2023-01-27 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas Nr. O3E-92 dėl kainų nustatymo

2023-01-26 Valdybos posėdžio protokolo Nr. VP-2023/1 priedas dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų kainų patvirtinimo

2023-01-27 UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus įsakymo Nr. V-5 priedas dėl nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugų kainų patvirtinimo