DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. +370 421 61 229  

 Mob. tel. +370 652 72337

Vandens tiekimas

UAB „Pakruojo vandentiekis“ eksploatuoja 31 vandenvietę, 34 artezinius gręžinius, 1 vandens bokštą, 26 vandens gerinimo įrenginius. Geriamasis vanduo tiekiamas 213,54 km ilgio vandentiekio tinklais. Bendrovė geriamuoju vandeniu aprūpina 61,3 % Pakruojo rajono gyventojų. Pakruojo miestui geriamasis vanduo tiekiamas iš Pakruojo m. vandenvietės. Vandenvietės teritorijoje yra 6 eksploataciniai gręžiniai – vienas gręžinys yra įrengtas į Stipinų sluoksnius (40 metrų gylyje), kiti 5 gręžiniai – į viršutinio-apatinio devono Šventosios-Upninkų vandeningąjį kompleksą (240-250 metrų gylyje). 2009 m. pastačius vandens gerinimo įrenginius eksploatuojamas tiktai viršutinio-apatinio devono Šventosios-Upninkų komplekso vanduo, tam naudojant 4 eksploatacinius gręžinius. Kiti du gręžiniai yra užkonservuoti. 

 

VANDENS KOKYBĖ

Nors požeminis vanduo ir apsaugotas nuo išorinės taršos, dėl intensyvėjančios žmogaus veiklos būtina nuolatinė geriamojo vandens kontrolė. Cheminiai, fizikiniai ir mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2023. Bendrovė kiekvienais metais sudaro eksploatuojamų vandenviečių geriamojo vandens nuolatinės ir periodinės programinės priežiūros planą, kurį suderina su maisto ir veterinarijos tarnyba.

Bendrovės eksploatuojamose 28 vandenvietėse pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. Iš 3 eksploatuojamų vandenviečių tiekiamas geležingas, drumstas, turintis nemalonų kvapą, netinkamą spalvą vanduo. Geriamasis vanduo viršija higienos normos HN24:2023 nustatytus indikatorinius rodiklius (geležis, manganas, spalva, drumstumas), tai sudaro 1,6 % nuo viso patiekto vandens.

 

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams 2019

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams 2020

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams 2021

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams 2022

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams 2023

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams 2024

                                                  VANDENS KOKYBĖS RODIKLIAI

Geriamojo vandens nuolatinės ir periodinės priežiūros rodikliai už 2015 metus pateikti lentelėje (spausti čia)

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2016

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2017

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2018

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2019

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2020

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2021

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2022

Pakruojo m. vandenvietės monitoringo 2021 m. ataskaita

Linkuvos vandenvietės monitoringo 2017-2021 m. apibendrinančioji ataskaita

Pakruojo m. vandenvietės monitoringo 2022 m. ataskaita

Linkuvos vandenvietes monitoringo 2022 m. ataskaita

Pakruojo m. vandenvietės monitoringo 2023 m. ataskaita

Linkuvos vandenvietės monitoringo 2023 m. ataskaita

Tiekiamo vandens kokybė pagal vandenvietes 2023 m.

Tiekiamo vandens kokybė pagal vandenvietes 2024 m.

 

                                                       Leidimai laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių

Leidimas laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių 2021 m. gruodžio 20 d.

Leidimas laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių 2021 m. vasario 27 d.

Leidimas laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių 2023 m. vasario 7 d.