DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Vandens tiekimas

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2021UAB „Pakruojo vandentiekis“ eksploatuoja 27 vandenvietes, 50 artezinių gręžinių (iš jų 31 veikiantis, 15 užkonservuoti, 4 užtamponuoti) 2 vandens bokštus, 15 vandens gerinimo įrenginių. Geriamasis vanduo tiekiamas 167,5 km ilgio vandentiekio tinklais. Bendrovė geriamuoju vandeniu aprūpina 46 % Pakruojo rajono gyventojų. Pakruojo miestui geriamasis vanduo tiekiamas iš Pakruojo m. vandenvietės. Vandenvietės teritorijoje yra 6 eksploataciniai gręžiniai – vienas gręžinys yra įrengtas į Stipinų sluoksnius (40 metrų gylyje), kiti 5 gręžiniai – į viršutinio-apatinio devono Šventosios-Upninkų vandeningąjį kompleksą (240-250 metrų gylyje). 2009 m. pastačius vandens gerinimo įrenginius eksploatuojamas tiktai viršutinio-apatinio devono Šventosios-Upninkų komplekso vanduo, tam naudojant 4 eksploatacinius gręžinius. Kiti du gręžiniai yra užkonservuoti. Vandenvietės pajėgumai leidžia išgauti ir patiekti 2304 m3 geriamojo vandens per parą. Patiekiama 450-500 m3 per parą.

 

VANDENS KOKYBĖ

Nors požeminis vanduo ir apsaugotas nuo išorinės taršos, dėl intensyvėjančios žmogaus veiklos būtina nuolatinė geriamojo vandens kontrolė. Cheminiai, fizikiniai ir mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003. Bendrovė kiekvienais metais sudaro eksploatuojamų vandenviečių geriamojo vandens nuolatinės ir periodinės programinės priežiūros planą, kurį suderina su maisto ir veterinarijos tarnyba.

Bendrovės eksploatuojamuose objektuose vandens gerinimo įrenginiai pastatyti Pakruojo ir Linkuvos miestuose, Žeimelio, Klovainių, Pašvitinio miesteliuose, Šukionių, Degučių, Žvirblonių, Plaučiškių, Pamūšio (Pašvitinio sen.), Grikpėdžių, Pamūšio (Klovainių sen.), Petrašiūnų, Vaišvydžių, Degėsių kaimuose. Iš 12 eksploatuojamų vandenviečių tiekiamas geležingas, drumstas, turintis nemalonų kvapą, netinkamą spalvą vanduo. Geriamasis vanduo viršija higienos normos HN24:2003 nustatytus indikatorinius rodiklius (geležis, manganas, spalva, drumstumas), tai sudaro 16% nuo viso patiekto vandens.

 

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams 2019

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams 2020

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams 2021

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams 2022

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams 2023

VANDENS KOKYBĖS RODIKLIAI

Geriamojo vandens nuolatinės ir periodinės priežiūros rodikliai už 2015 metus pateikti lentelėje (spausti čia)

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2016

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2017

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2018

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2019

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2020

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2021

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2022

Pakruojo m. vandenvietės monitoringo 2021 m. ataskaita

Linkuvos vandenvietės monitoringo 2017-2021 m. apibendrinančioji ataskaita

Pakruojo m. vandenvietės monitoringo 2022 m. ataskaita

Linkuvos vandenvietes monitoringo 2022 m. ataskaita

Tiekiamo vandens kokybė pagal vandenvietes 2022

                                                       Leidimai laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių

Leidimas laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių 2021 m. gruodžio 20 d.

Leidimas laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių 2021 m. vasario 27 d.