DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Ataskaitos

 

 

 

Ataskaitinio laikotarpio netiesioginių ir bendrųjų (administracinių) sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (Metodikos 4 priedas) (Spausti čia)

Ataskaitinio laikotarpio vandens ir suvartoto vandens nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų realizacija (Metodikos 5 priedas) (Spausti čia)

Ataskaitinio laikotarpio technologiniai rodikliai (Metodikos 6 priedas) (Spausti čia)

Ataskaitinio laikotarpio turto duomenų ataskaita (Metodikos 7 priedas) (Spausti čia)

Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertės paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (Metodikos 8 priedas) (Spausti čia)

Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamo ilgalaikio turto balansinės vertės paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (Metodikos 9 priedas) (Spausti čia)

Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenų ataskaita (Metodikos 10 priedas) (Spausti čia)

Ataskaitinio laikotarpio energetinio ūkio duomenų ataskaita (Metodikos 11 priedas) (Spausti čia)

Ataskaitinio laikotarpio netiesioginių sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (Metodikos 12 priedas) (Spausti čia)

Ataskaitinio laikotarpio bendrųjų (administracinių) sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (Metodikos 13 priedas) (Spausti čia)

Ataskaitinio laikotarpio verslo vienetų ir paslaugų sąnaudų ataskaita (Metodikos 14 priedas) (Spausti čia)

 

 

2020 metų ataskaitos:

2019 metų ataskaitos:

2018 metų ataskaitos:

2017 metų ataskaitos:

2016 metų ataskaitos: