DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. +370 421 61 229  

 Mob. tel. +370 652 72337

Kitų paslaugų kainos

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Eurais Kaina su PVM Eurais

*Geriamojo vandens atvežimas Pakruojo m.

*Geriamojo vandens atvežimas už Pakruojo m. ribų

*Papildomai už kiekvieną km už Pakruojo m. ribų

3 m³

3 m³

1 km

29,89

29,89

0,41

36,17

36,17

0,50

*Traktorius CASE Pakruojo m.

*Traktorius CASE už Pakruojo m. ribų

*Papildomai už kiekvieną km už Pakruojo m. ribų

1 val.

1 val.

1 km.

25,87

25,87

0,35

31,30

31,30

0,42

*Asenizacinė mašina GAZ Pakruojo m.

*Asenizacinė mašina GAZ už Pakruojo m. ribų

*Papildomai už kiekvieną km už Pakruojo m. ribų

1 val.

1 val.

1 km.

33,42

33,42

0,24

40,44

40,44

0,29

*Asenizacinė mašina MAN Pakruojo m.

*Asenizacinė mašina MAN už Pakruojo m. ribų

*Papildomai už kiekvieną km už Pakruojo m. ribų

1 val.

1 val.

1 km.

66,26

66,26

0,32

80,17

80,17

0,39

*Asenizacinė-hidrodinaminė mašina VOLVO Pakruojo m.

*Asenizacinė-hidrodinaminė mašina VOLVO už Pakruojo m. ribų

*Papildomai už kiekvieną km už Pakruojo m. ribų

1 val.

1 val.

1 km.

140,21

140,21

0,63

169,65

169,65

0,76

**Automobilis WV Transporter Pakruojo m.

**Automobilis WV Transporter už Pakruojo m. ribų

**Papildomai už kiekvieną km už Pakruojo m. ribų

1 val.

1 val.

1 km.

29,40

29,40

0,15

35,57

35,57

0,18

**Automobilis WV Caddy Pakruojo m.

**Automobilis WV Caddy už Pakruojo m. ribų

**Papildomai už kiekvieną km už Pakruojo m. ribų

1 val.

1 val.

1 km.

24,74

24,74

0,11

29,94

29,94

0,13

*Generatorius MPM 225A Pakruojo m.

*Generatorius MPM 225A už Pakruojo m. ribų

*Papildomai už kiekvieną km už Pakruojo m. ribų

1 val.

1 val.

1 km.

58,98

58,98

0,15

 

71,37

71,37

0,18

 

*Generatorius MPM 225A ir aparatas vamzdynų valymui COBRA Pakruojo m.

*Generatorius MPM 225A ir aparatas vamzdynų valymui COBRA už Pakruojo m. ribų

*Papildomai už kiekvieną km už Pakruojo m. ribų

1 val.

1 val.

1 km.

62,67

62,67

0,15

75,83

75,83

0,18

*Ekskavatorius KOMATSU Pakruojo m.

*Ekskavatorius KOMATSU už Pakruojo m. ribų

*Papildomai už kiekvieną km už Pakruojo m. ribų

1 val.

1 val.

1 km.

52,00

52,00

0,29

62,92

62,92

0,35

Vandentiekio įvado laikinas atjungimas (gyventojui prašant) 1 vnt. 38,82 46,97
Vandentiekio įvado pajungimas (gyventojo prašant) 1 vnt. 81,84 99,03
Vandens apskaitos mazgo įrengimas 1 vnt. 61,33 74,21
Šalto vandens skaitiklio keitimas d15  1 vnt.  68,08  82,38
Šalto vandens skaitiklio keitimas d20 1 vnt. 76,33 92,36
Ultragarsinio šalto vandens skaitiklio keitimas d15  1 vnt. 125,14 151,42
Mechaninio šalto vandens skaitiklio keitimas d15 1 vnt. 93,51 113,15
Šalto vandens skaitiklis d15 1 vnt. 22,69 27,45
 Šalto vandens skaitiklis d20 1 vnt. 30,94 37,44
 ***Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis  1m3 10,59 12,81
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis  2m3 21,18 25,63
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis  3m3 31,77 38,44
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis  4m3 42,36 51,26
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis  5m3 52,95 64,07
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis  6m3 63,54 76,88
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis  7m3 74,13 89,70
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis  8m3 84,72 102,51
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis  9m3 95,31 115,33
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis  10m3 105,90 128,14
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis mašinomis  3,75m3 39,72 48,06
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas iš individualių nuotekų valymo įrenginių 1 m3 15,59 18,86
***Nuotekų surinkimas ir išvalymas iš individualių nuotekų valymo įrenginių 2 m3 31,18 37,73
Atvežamų nuotekų iš individualių nuotekų valymo įrenginių 1 m3 17,15 20,75

*Transporto priemonės nuomojamos ir kitos paslaugos atliekamos tik esant galimybei (laisvu laiku nuo pagrindinės veiklos).

** WV Transporter ir WV Caddy nuomojamos tik atliekant darbus ar paslaugas, susijusias su vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu.

Transporto priemonių nuomos ir paslaugų kainos galioja nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pagal UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus įsakymą.

***Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. DI-639 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės

reikalavimų 17 p., asmenims, kuriems teikiamos nuotekų transportavimo paslaugos, užtikrinti nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių 

atliekų (dumblo) išvežimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gauto prašymo.