DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. (8 421) 61 229  

 Mob. tel. 8 652 72337

Nuotekų tvarkymas

Bendrovė eksploatuoja 34 nuotekų siurblines, 116,4 km nuotekų tinklų ir 15 nuotekų valyklų. Pakruojo, Linkuvos miestų ir Klovainių mstl. nuotekų valyklose yra šalinamas azotas ir fosforas, Stačiūnų k. nuotekos išvalomos mechaniniuose įrenginiuose, Padubysio k. nuotekos filtracijos laukuose, Žeimelio ir Rozalimo mstl., Petrašiūnų, Guostagalio, Žvirblonių, Plaučiškių, Pamūšio kaimuose, Pašvitinio, Lygumų ir Šukionių mokyklose sumontuoti biologiniai valymo įrenginiai. Nuotekų valyklų pajėgumai leidžia išvalyti 1305 tūkst. m3 nuotekų per metus, pajėgumai išnaudojami 37%. Prie centralizuotos nuotekų sistemos yra pasijungę 35% Pakruojo rajono gyventojų. Pakruojo m. yra biologiniai nuotekų valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu. Į valymo įrenginius atiteka tik buitinės nuotekos, projektinis valymo įrenginių našumas 2700 m3/parą, faktinis apkrovimas nuo 650 iki 1460 m3/parą. Išleidžiamos nuotekos neviršija leistinų normų (normos nustatytos TIPK leidime), yra geros kokybės ir neigiamo poveikio aplinkai nedaro. Aplinkos monitoringas atliekamas Mūšos upėje prieš išleistuvą ir po išleistuvo iš Pakruojo m. nuotekų valyklos. Taip pat UAB “Pakruojo vandentiekis“ vykdo eksploatuojamų biologinių nuotekų valymo įrenginių taršos monitoringą, kuris atliekamas imant bandinius išvalytame vandenyje prieš išleidžiant į paviršinius vandenis. Duomenys reguliariai teikiami Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui. Nuotekos iš Pakruojo miesto nuotekų valyklos išleidžiamos į Mūšos upę, kurios ilgis 157 km (Lietuvoje 133 km, Latvijoje 24 km), Latvijos teritorijoje ties Bauske susilieja su Lielupę.

 

Nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės rodikliai

Informacija apie nuotekų kokybę parsisiuntimui:

Išleidžiamų nuotekų kokybė 2017 m

Išleidžiamų nuotekų kokybė 2018 m

Išleidžiamų nuotekų kokybė 2019 m

Išleidžiamų nuotekų kokybė 2020 m