DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. +370 421 61 229  

 Mob. tel. +370 652 72337

Nuotekų tvarkymas

Bendrovė eksploatuoja 45 nuotekų siurblines, 128,48 km nuotekų tinklų ir 15 nuotekų valyklų. Pakruojo, Linkuvos miestų ir Klovainių mstl. nuotekų valyklose yra šalinamas azotas ir fosforas, Stačiūnų k. nuotekos išvalomos mechaniniuose įrenginiuose, Žeimelio ir Rozalimo mstl., Petrašiūnų, Guostagalio, Žvirblonių, Plaučiškių, Pamūšio, Degėsių kaimuose, Pašvitinio, Lygumų ir Šukionių mokyklose sumontuoti biologiniai valymo įrenginiai. Nuotekų valyklų pajėgumai leidžia išvalyti 1418 tūkst. m3 nuotekų per metus, pajėgumai išnaudojami 43%. Prie centralizuotos nuotekų sistemos yra pasijungę 49,2% Pakruojo rajono gyventojų. Pakruojo m. yra biologiniai nuotekų valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu. Į valymo įrenginius atiteka tik buitinės nuotekos, projektinis valymo įrenginių našumas 2700 m3/parą, faktinis apkrovimas nuo 650 iki 1460 m3/parą. Išleidžiamos nuotekos neviršija leistinų normų (normos nustatytos TIPK leidime), yra geros kokybės ir neigiamo poveikio aplinkai nedaro. Aplinkos monitoringas atliekamas Mūšos upėje prieš išleistuvą ir po išleistuvo iš Pakruojo m. nuotekų valyklos. Taip pat UAB “Pakruojo vandentiekis“ vykdo eksploatuojamų biologinių nuotekų valymo įrenginių taršos monitoringą, kuris atliekamas imant bandinius išvalytame vandenyje prieš išleidžiant į paviršinius vandenis. Duomenys reguliariai teikiami Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui. Nuotekos iš Pakruojo miesto nuotekų valyklos išleidžiamos į Mūšos upę, kurios ilgis 157 km (Lietuvoje 133 km, Latvijoje 24 km), Latvijos teritorijoje ties Bauske susilieja su Lielupe.

Bendrovė eksploatuoja 21,62 km paviršinių nuotekų tinklų.

Nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės rodikliai

Informacija apie nuotekų kokybę parsisiuntimui:

Išleidžiamų nuotekų kokybė 2017 m

Išleidžiamų nuotekų kokybė 2018 m

Išleidžiamų nuotekų kokybė 2019 m

Išleidžiamų nuotekų kokybė 2020 m

Išleidžiamų nuotekų kokybė 2021 m

Išleidžiamų nuotekų kokybė 2022 m.

Išleidžiamų nuotekų kokybė 2023 m.

Nuotekų monitoringas 2023 m IV ketvirtis

Nuotekų monitoringas 2024 m I ketvirtis 

Nuotekų monitoringas 2024 m II ketvirtis

monitoringo ataskaitos už 2022 m (IV priedas)