DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. +370 421 61 229  

 Mob. tel. +370 652 72337

Bendra informacija

pakruojis

Pakruojo m. vandenvietė ir administracinis pastatas

Pakruojo vandens tiekimo įmonė 1995 metais buvo perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę  „Pakruojo vandentiekis”, įmonės kodas 167922698, veikianti pagal bendrovės įstatus. Bendrovės buveinės adresas: Pramonės g. 1, Pakruojis LT83163. Pagrindinis bendrovės tikslas – prisitaikyti prie įvairių rinkos poreikių bei teikti nuolat gerėjančios ir ekologinius standartus atitinkančios kokybės paslaugas kiek įmanoma labiau prieinamomis klientams kainomis, patikimai tiekti geros ir labai geros kokybės vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius, surinkti ir išvalyti nuotekas, tuo gerinant rajono ekologinę būklę, o taip pat teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius.
Bendrovės veiklos sėkmė priklauso nuo tiekiamų paslaugų kokybės. Todėl visa bendrovės veikla orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą. Aukščiausias įvertinimas mums – tai paslaugų kokybe ir patikimumu patenkinti vartotojai.

Bendrovės strateginės kryptys:
•    Centralizuoti Pakruojo rajone geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų valymą;
•    Rekonstruoti įmonę, kad galėtų efektyviai išnaudoti visus gamybinius pajėgumus;
•    Sukurti modernų vandens tiekimo bei nuotekų valymo įrenginių tinklą;
•    Orientuotis teikti konkurencingas paslaugas kuo mažesniais kaštais, vadovaujantis Europos Sąjungos sanitarinėmis bei ekologinėmis direktyvomis ir standartais.

Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas (direktorius).
Bendrovėje yra patvirtinti 34 etatai: administracija – 7 darbuotojai, inžinerinis-techninis personalas – 4 darbuotojai, abonentinis skyrius – 6 darbuotojai, darbuotojai pagrindinėje veikloje – 17.

UAB „Pakruojo vandentiekis“ valdymo struktūra (Spausti čia)