DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. +370 421 61 229  

 Mob. tel. +370 652 72337

Įgyvendinti projektai

Stačiūnų kaimo gyventojams kokybiškas vanduo

Stačiūnų kaimo gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo, kuriame bendrosios geležies kiekis viršija nustatytą maksimalią higienos normoje vertę. Taip pat viršijami kiti rodikliai. Be vandens gerinimų įrenginių, nėra jokių kitų galimybių pašalinti bendrąją geležį, drumstumą iš geriamojo vandens. Todėl pastačius vandens gerinimo įrenginius  užtikrintas kokybiško geriamojo vandens tiekimas. Vanduo atitinka higienos normose nustatytus reikalavimus Sutarties vertė su […]

LAIPUŠKIŲ K. VANDENTIEKIO TINKLAI PRIJUNGTI PRIE KLOVAINIŲ MSTL. TINKLŲ

Laipuškių k. tiekiamas geriamasis vanduo neatitiko higienos normoje nustatytų reikalavimų. Įvertinus visas reikalingas investicijas dėl naujo požeminio vandens gręžinio išgręžimo, naujų vandens gerinimo įrenginių statybos, buvo pasirinktas sprendimas, kad reikia pakloti vandentiekio trasą nuo Klovainių mstl. iki Laipuškių k.  Įgyvendinus projektą Laipuškių k. vandentiekio tinklai buvo prijunti prie Klovainių mstl. vandentiekio tinklų. Laipuškių k. gyventojams […]

Gačionių kaimo gyventojams tiekiamas kokybiškas geriamasis vanduo

Gačionių kaimo gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo, kuriame bendrosios geležies kiekis viršijo nustatytą maksimalią higienos normos vertę.  Be vandens gerinimų įrenginių, nėra jokių kitų galimybių pašalinti bendrąją geležį, amonį, manganą, drumstumą iš geriamojo vandens. Buvo išgręžtas naujas požeminis vandens gręžinys. Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. Po šių investicijų yra užtikrintas kokybiško geriamojo vandens tiekimas. Vanduo atitinka higienos […]

Mikoliškio k. gyventojams kokybiškas geriamasis vanduo

Mikoliškio k. atlikus vandentiekio tinklų atnaujinimo darbus,  užtikrintas pastovus vandens tiekimas gyventojams. Ateityje ženkliai sumažės vandentiekio tinklų avarijų ir patiriamų vandens nuostolių. Mikoliškio kaimo gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo, kuriame bendrosios geležies kiekis, amonio kiekis viršijo nustatytą maksimalią higienos normoje vertę.  Be vandens gerinimų įrenginių, jokių kitų galimybių pašalinti bendrąją geležį, amonį, manganą, drumstumą iš geriamojo […]

Šikšnių k., gyventojai jau gauna kokybišką geriamąjį vandenį

Šikšnių k. atlikus vandentiekio tinklų atnaujinimo darbus,  užtikrintas pastovus vandens tiekimas gyventojams. Ženkliai sumažės vandentiekio tinklų avarijų ir patiriamų vandens nuostolių. Šikšnių kaimo gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo, kuriame bendrosios geležies kiekis, amonio kiekis viršijo nustatytą maksimalią higienos normoje vertę.  Be vandens gerinimų įrenginių, jokių kitų galimybių pašalinti bendrąją geležį, amonį, manganą, drumstumą iš geriamojo vandens, […]

Titonių k., gyventojai jau gauna kokybišką geriamąjį vandenį

Titonių kaime gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo, kuriame bendrosios geležies kiekis viršija nustatytą maksimalią higienos normoje vertę. Taip pat viršijami kiti rodikliai. Be vandens gerinimų įrenginių, jokių kitų galimybių pašalinti bendrąją geležį, drumstumą iš geriamojo vandens, nėra. Todėl pastačius vandens gerinimo įrenginius  užtikrintas kokybiško geriamojo vandens tiekimas. Vanduo atitinka higienos normose nustatytus reikalavimus Projekto vertė su PVM […]

Linksmučių kaimo gyventojai jau gauna kokybišką geriamąjį vandenį

Linksmučių kaimo gyventojai jau gauna kokybišką geriamąjį vandenį Įgyvendinus projektą „Linksmučių kaimo vandentiekio tinklų prijungimas prie Pakruojo miesto vandentiekio tinklų“, pasiektas projekto tikslas – pagerinti Linksmučių kaimo gyventojų buitį, suteikiant galimybę naudotis centralizuotai tiekiamu geros kokybės vandeniu; įvykdytas uždavinys – užtikrinti Linksmučių kaimo gyventojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės atitiktį Lietuvos higienos normoms. Centralizuota […]

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

  BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS “VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE”Sėkmingai baigiame įgyvendinti investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0004. Projektas finansuotas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie […]

ĮGYVENDINTAS INVESTICINIS PROJEKTAS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. D1-519 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo kryptis“ buvo priimtas sprendimas (toliau – Sprendimas) skirti finansavimą UAB „Pakruojo vandentiekis“ įgyvendinamam aplinkos apsaugos investiciniam projektui „Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Pakruojo m.“ (toliau […]

ROZALIMO MSTL. ĮGYVENDINAMI VANDENTVARKOS PROJEKTAI

Rozalimo mstl. įgyvendinami vandentvarkos projektai (Spausti čia)