DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. +370 421 61 229  

 Mob. tel. +370 652 72337

Įgyvendintas vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektas Pakruojo rajone

image description

apvalogo_jpg

 

 

 UAB „Pakruojo vandentiekis“ kartu su partneriu Pakruojo rajono savivaldybės administracija nuo 2014 m. gegužės mėn. sėkmingai vykdė ir įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pakruojo rajone (Pakruojyje, Klovainiuose, Sigutėnuose, Linkuvoje)‬“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-034 (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“, vadovaujantis Laikinosios tvarkos aprašu (patvirtintas 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998). Projekto biudžetas – 1.491.507,36 EUR.

Pagal Projektą vykdyti tinklų tiesimo darbai yra baigti ir š. m. rugpjūčio 04 d. priduoti eksploatacijai. Per darbų vykdymo laikotarpį, rangovas UAB „Plungės lagūna“ paklojo nuotekų ir vandentiekio tinklus šiose gyvenvietėse:

Gyvenvietės Gatvės, kuriose vykdyti ir užbaigti vandentiekio ir / ar nuotekų tinklų plėtros darbai

Sigutėnų k.

Sodžiaus g., Svajonių g., Malūno g., Žalioji g., Šiaulių g.

Pakruojo m.

Stripeikos g., Žemdirbių g., V. Didžiojo g., Rožių g., Saulėtekio g., Tiesos g., Sodžiaus g., V. Montvilos g., Gedimino g., L. Giros g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Kruojos g., Liepto g., Stadiono g., Pieninės g., Vilniaus g., Žalioji g., Skvero g., Mindaugo g., Dagilėlio g., Vasario 16-osios g., Taikos g., Pergalės g., P. Mašioto g., Beržų g.
Klovainių mstl. Užupio g., Pušaloto g.

Linkuvos m

Ąžuolų g., Daržų g., Ugniagesių g., Žalioji g., Joniškėlio g., Varpo g., Sodo g., Gėlių g., Stadiono g., Rudens g., Taikos g., Parko g., Liepų al., Vaškų g., Valakų g., Pievų g.

    Iš viso Pakruojo rajone nutiesta 8,80 km. naujų vandentiekio tinklų, 8,86 km. naujų nuotekų tinklų, taip pat, sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 227 būstams, prie nuotekų tinklų 189 būstams. Informacija apie paklotų tinklų vietas bei sudarytas galimybes prisijungti yra viešai prieinama visiems gyventojams turintiems prieigą prie interneto, prisijungus žiūrovo teisėmis prie geografinės informacinės sistemos http://apvagis.benco.lt/.

   Projekto vykdytojas džiaugiasi, kad išplėtus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Pakruojo rajone, gyventojai, kurie iki šiol negalėjo naudotis centralizuotomis nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo paslaugomis, gali jungtis prie naujai paklotų tinklų ir taip pagerinti savo buities sąlygas, tuo pačiu sumažinant paviršinių ir požeminių vandenų taršą.

   Tikimasi, kad prie nuotekų tinklų prisijungs ne mažiau kaip 435 gyventojai, prie vandentiekio tinklų 522 gyventojai. Šis tikslas ir įsipareigojimas nustatytas Projekto finansavimo sutartyje.

  UAB „Pakruojo vandentiekis“ ir Pakruojo rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su regiono aplinkos apsaugos departamentu kviečia ir ragina Pakruojo, Klovainių, Sigutėnų, Linkuvos gyventojus aktyviai jungtis prie naujai paklotų vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklų.

   Dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų sąlygų Jus pakonsultuos projektų vadovas Dainius Jurgaitis tel.: 869981877. Dėl abonentinių sutarčių sudarymo, prašome  kreiptis į UAB „Pakruojo vandentiekis“, Pramonės g.1, LT-83163 Pakruojis, abonentų skyriaus tel.: ( 8 421) 61 228 .