DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. +370 421 61 229  

 Mob. tel. +370 652 72337

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pakruojo rajone ( Pakruojo m., Pakruojo k., Mažeikonyse, Klovainiuose, Linkuvoje)”

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pakruojo rajone ( Pakruojo m., Pakruojo k., Mažeikonyse, Klovainiuose, Linkuvoje)” Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-064

23Projektas pradėtas įgyvendinti 2011 m. sausio mėn. 7 d. pasirašius finansavimo administravimo sutartį (FAS) su Aplinkos projektų valdymo agentūra. (APVA). Statybos darbai baigti 2013 m. spalio mėn.
Projekte numatyti tinklų plėtros darbai apėmė Pakruojo m., Pakruojo k., Klovainių mstl., Mažeikonių k., Linkuvos m. Veiklos pradėtos vykdyti 2011 metų sausio mėnesį, tik gavus reikiamą Projektui įgyvendinti finansavimą.
Įgyvendinto Projekto biudžetas – 14.015.508,87 Lt., iš jų 13.171.775,24 Lt. yra paramos lėšos, kurių 11.785.641,41 Lt. sudaro ES stuktūrinių fondų lėšos, 1.386.133,83 Lt. LR valstybės biudžeto lėšos, o 843.733,63 Lt. yra UAB „Pakruojo vandentiekis“ lėšos.
Projektas įgyvendintas sėkmingai: rekonstruoti Klovainių mstl. nuotekų valymo įrenginiai, nutiesta 17,559 km nuotekų tinklų ir 23,363 km vandentiekio tinklų, pastatytos 6 nuotekų siurblinės. Suteikta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų 425 būstams, 978 gyventojams, prie vandentiekio tinklų – 579 būstams ir 1332 gyventojams. Gyventojai, kuriems suteikta galimybė prisijungti prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų turi tai atlikti iki 2015 m. gruodžio 31 d. Vėliau gyventojai taip pat turės galimybę jungtis prie tinklų, stebėseną vykdančios institucijos vertins tolimesnį rezultatų pasiekimą.
Numatomos šios nuo Projekto vykdytojo nepriklausančios rizikos dėl Projekto stebėsenos rodikliuose numatyto gyventojų prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų nepasiekimo:
1. Dalis namų yra negyvenami arba namo, ar buto šeimininkai išvykę dirbti į užsienį;
2. Lėšų prisijungimui nebuvimas (nedarbas);
3. Dalis gyventojų prie namų įsirengę nuotekų išsėmimo duobes (požemines talpas) ir samdosi organizacijas, kurios ištraukia, bei išveža susikaupusias nuotekas;
4. Turi įsirengę savo gręžinius arba kiemuose išsikasę šulinius.
Siekiant sumažinti šias rizikas, UAB „Pakruojo vandentiekis“ po Projekto užbaigimo aktyviai agituoja gyventojus jungtis prie naujai įrengtų tinklų ir bendradarbiaujant su regioniniais aplinkos apsaugos inspektoriais, vykdo nesijungiančių prie tinklų būstų savininkų, kuriems Projekto apimtyje buvo sudarytos galimybės prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų, reguliarius patikrinimus dėl nuotekų tvarkymo. Taip pat UAB „Pakruojo vandentiekis“ vykdo detalią Projekto stebėsenos rodiklių stebėseną, APVA GIS informacinėje sistemoje reguliariai žymėdama naujai prie tinklų prijungtus namų ūkius ir nurodydama naujai sudarytų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentinių sutarčių duomenis tol, kol bus pasiektas įsipareigojimas iki 2015 metų pabaigos prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų prijungti visus Projekte numatytus gyventojus.

Iki 2014-11-30 pasijungę: prie nuotekų tinklų 702 gyventojai, prie vandentiekio tinklų – 952.