DISPEČERINĖ (VISĄ PARĄ)           Tel. +370 421 61 229  

 Mob. tel. +370 652 72337

“Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pakruojo rajone”

Projektas: “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pakruojo rajone” Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-012

  2Projektą „Vandens tiekimo ir nuote3kų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pakruojo rajone“ įgyvendino UAB „Pakruojo vandentiekis“ ir Pakruojo rajono savivaldybės administracija pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Pakruojo r. savivaldybės ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ lėšomis.
Veiklos pradėtos vykdyti 2009 metų birželio mėnesį, tik gavus reikiamą Projektui įgyvendinti finansavimą. Projekte įgyvendintos veiklos: vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pakruojyje ir Jovaruose, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Linkuvoje, vandens gerinimo įrenginių statyba Pakruojo mieste, dumblo saugojimo aikštelės statyba Pakruojo m. nuotekų valykloje, Linkuvos m. nuotekų valyklos rekonstrukcija.
Įgyvendinto Projekto biudžetas – 22.393.829,89 Lt., iš jų 20.563.145,50 Lt. yra paramos lėšos, kurių 18.398.603,87 Lt. sudaro ES stuktūrinių fondų lėšos, 2.164.541,63 Lt. LR valstybės biudžeto lėšos, o 1.830.684,39 Lt. yra UAB „Pakruojo vandentiekis“ lėšos.
Projektas įgyvendintas sėkmingai: nutiesta 14,449 km nuotekų tinklų ir 20,983 km vandentiekio tinklų, įrengtos 9 ir 2 rekonstruotos nuotekų siurblinės, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Pakruojo mieste (našumas 60 m3/h), pastatyta dumblo saugojimo aikštelė, kurioje galima talpinti 1000 m3 nusausinto dumblo, rekonstruota Linkuvos m. nuotekų valykla (našumas 320 m3/p) suteikta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų 690 būstų, 1587 gyventojams, prie vandentiekio tinklų – 509 būstams, 1171 gyventojams.
Iki 2014-11-30 pasijungę: prie nuotekų tinklų 1141 gyventojas, prie vandentiekio tinklų – 566.